grease

Totall School "GIBA"of Eyelash extension,
Eyeblow and Body make

 • お問い合わせ・お申込み
 • 資料請求

アイブロウバランス科

眉の黄金比率に基づき、お顔の美しさを最大限に引き出す今、注目のコース

แค่ความสมดุลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคิ้วเพียงอย่างเดียว ทั้ง ความสมบูรณ์และขนาดของสัดส่วนบนใบหน้า ต้องออกแบบและดูลักษณะทางกายภาพไปด้วยเพื่อจัดระเบียบความเท่าเทียมกันของใบหน้า อีกทั้ง ด้วยการวางอัตราส่วนทองคำของคิ้วให้ถูกที่ ทำให้สามารถมองเห็น ความน่าประทับใจของดวงตา ขนาดของจมูก ขนาดของใบหน้า ได้อย่างสวยงามยิ่งขึ้น

หลักสูตรแนะนำสถานเสริมความงามขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้เริ่มเรียน)

หลักสูตรของเนื้อหา สถานเสริมความงามที่จะแนะนำการสักคิ้วในหลายๆส่วน เรียนรู้เทคโนโลยีควบคู่กับความรู้ภาคปฏิบัติที่ใช้ได้จริง เกี่ยวกับอัตราส่วนทองคำของใบหน้าและการรักษาที่ราบรื่น

 • BASICサロン導入コース(ビギナーコース)

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถให้มากยิ่งขึ้น สำหรับท่านที่เรียนหลักสูตรพื้นฐานแล้ว เรียนเกียวกับรูปทรงของคิ้วที่เหมาะกับหน้า จนถึงความรู้ด้านการออกแบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • マスターコース

หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ

เป็นหลักสุตรสำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนการใช้อุปกรณ์ต่างๆในหลักสุตรพื้นฐานและหลักสูตรระดับผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว เรียนรู้เทคนิคและความรู้ ตั้งแต่รูปแบบความงามของคิ้ว ไปจนถึงความเหมาะสม

 • プロマスターコース

หลักสูตรการออกแบบ

หลักสูตรพื้นฐานของการทบทวน ตั้งแต่การแว๊กส์ เคล็ดลับการตัดที่เรียบร้อย การตัดกำจัดขน และเรียนเทคนิคในการตกแต่งคิ้วให้สวยงาม

 • デザインコース

หลักสูตรเพิ่มความทักษะสามารถ

กระบวนการสอนทีละขั้นตอน เพื่อให้เหมาะสมต่อผู้ที่ต้องการที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้เชียวชาญ

 • デザイン取りコース(ビギナーコース

 • メイクコース

 • なりたい眉別デザインコース 各3時間(タレ眉/太眉/マニッシュ眉/ナチュラル眉/子供眉)

ตัวอย่างลักษณะเส้นคิ้วที่สวยงาม

 • Before(施術前)
 • After(施術後)
<

Information

2015/2/23
Site Open
Gunma takasaki, Saitama, Hachioji, Nishikasai, Aoyamaomotesando, Fukuoka, Kyoto, Shizuoka, Mie and Nagoya school is opening
In the Future
Sapporo, Yamagata, Tochigiutsunomiya, Chiba, Ikebukuro, Shinjyuku, Shibuya, Shinagawa, Kanagawa, Niigata, Shiga, Osakaumeda, Nanba, Takatsuki, Sakai, Hyogosannomiya, Hyogohigashichiku, Okayama, Fukuokadaimyo, FukuokaHakata and Kitakyushu school will be in the future.

お問い合わせ

Class
Everyday (Except for the year-end and New Year holidays)

#8 Yusikougyoukaikan, 3-13-11, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027, Japan
E-mail:giba@eyelash.academy

お問い合わせ・お申込み

代理店・地区代理店・サロン一覧

■ Accredited at New york

2 Spencer Place #13, Scarsdale, NY 10583 USA

TEL 914-472-7858


■ Accredited at Shenzhen in China

中国深セン市福田中心区民田路星河COCO PARK L1-J33

TEL 0755-83179302


■ Accredited at Brisbane in Australia

Shop 5,leve 1,144 Adelaide St,Brisbane,QLD ,4000

TEL 07-3221-1237